روان پویا

 

 ۱- مبانی مشاوره و راهنمایی

 

مقدمات مشاوره و راهنمایی :  عبدالله شفیع آبادی

مشاوره شغلی : عبدالله شفیع آبادی

مشاوره تحصیلی : عبدالله شفیع آبادی

مقدمه ای بر مشاوره : احمد احمدی

خانواده درمانی : مینوچین

مشاوره گروهی : عبدالله شفیع آبادی

 

۲- نظریه های مشاوره

 نظریه های  مشاوره  :لویس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین

نظر یه های مشاوره و روان درمانی : عبدالله شفیع آبادی

 نظریه های روان درمانی : شارف ترجمه مهرداد فیروز بخت

نظریه روان درمانی : پورچاسکا : یحیی سیدمحمدی

 

۳- فنون مشاوره

 اصول و فنون مشاوره  : عبدالله شفیع آبادی

مهارت های خرد : سیمین حسینیان

 

۴- آزمون ها روانی

راهنمای سنجش روانی جلد 1و 2 : مارنات ترجمه پاشا شریفی و محمد رضا نیک خو

آزمون های روانی : حمزه گنجی

آزمون های روانی : ابولفضل کرمی

آزمون های روانی :هادی بهرامی

آزمون های  فرافکن : هادی بهرامی

 

۵- نظریه های شخصیت

 نظر یه های شخصیت : دوان شولتز

نظر یه های شخصیت : علی اکبر سیاسی

 

۶-آمار و روش تحقیق

 احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی : علی دلاور

آمار : اسماعیل بیابانگرد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی :  علی دلاور

 

۷ - زبان

 زبان  در علوم تربیتی 2 :  سنجش تکمیلی دکتر محسن طالبزاده

Counseling  :منصور کوشا

و هر متنی در زمینه ی روانشناسی و مشاوره

 
نوشته شده در ۸۹/۰۶/۱۱ساعت 12 توسط کلوندی و محمدی |


آخرين مطالب
» سلام دوستان
» ویژگی های دوران نوجوانی
» باهوش ترین فرد دنیا
» تعاریف و ماهیت خودکشی
» افسردگی
» چگونه بخوانیم، چگونه نخوانیم
» یکی از مهم ترین منابع کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره
» مهارت تصمیم گیری
» درباره روان پویا
» منابع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

Design By : Pichak